CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG   

    Hotline:        08 69 80 66 68
   Điện thoại:   028 35 35 86 96
   Email:          welcome@greenbng.com
   Website:       www.greenbng.com
   Địa chỉ đăng ký: 24 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
   VP: Tòa nhà Republic Plaza, A05.20, 18E Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM