GREEN BNG được sáng lập bởi đội ngũ Kỹ sư xuất thân từ ĐHBK TP.HCM K98 và các KTS ưu tú. Các cổ đông sáng lập đều là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc. 

Chúng tôi đều ý thức cần xây dựng GREEN BNG là Doanh nghiệp mang lại chuỗi giá trị sống chất lượng cao cho cộng đồng và xã hội; thông qua các giải pháp đổi mới, sáng tạo đúng với giá trị Bền vững - Cải tiến - Xanh & Bảo vệ môi trường.

GREEN BNG chuyên về giải pháp tổng thể từ tư vấn pháp lý dự án, thiết kế, xây dựng, quản lý để cung cấp các sản phẩm kiến trúc xây dựng bền vững, cải tiến, xanh, thân thiện tự nhiên, tối ưu hóa nguồn lực và chi phí. Chúng tôi mong muốn đem lại hiệu quả cao cho Khách hàng và Đối tác.

GREEN BNG tin rằng tương lai của Việt Nam và thế giới là xanh sạch và bền vững. Sứ mệnh của GREEN BNG đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của xu hướng này. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân có cùng giá trị này, để chung tay nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Lĩnh vực hoạt động

1. TƯ VẤN DỰ ÁN

 • Tư vấn pháp lý dự án đầu tư
 • Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng
 • Đầu tư dự án xây dựng.

2. TƯ VẤN THIẾT KẾ:

 • Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp
 • Tư vấn thiết kế công trình xây dựng, hạ tầng giao thông.
 • Tư vấn và ứng dụng BIM trong thiết kế, quản lý, hoàn công dự án xây dựng

3. THƯƠNG MẠI:

 • Phân phối giải pháp DANPAL: giải pháp hoàn hảo cho chiếu sáng tự nhiên
 • Phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng (vật liệu xanh, thân thiện môi trường)
 • Phân phối các giải pháp, ứng dụng đổi mới sáng tạo

4. THIẾT KẾ & THI CÔNG CÁC CHUỖI

 • Thiết kế và Thi công các chuỗi Giáo dục
 • Thiết kế và Thi công các chuỗi F&B.

5. HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP SME:

  • Huấn luyện - Đào tạo Doanh nghiệp SME
  • Tư vấn Phát triển Nguồn Nhân lực Xây dựng
  • Tư vấn Xây dựng Hệ thống, Chiến lược Phát triển Doanh nghiệp SME

Tải tài liệu về công ty GREEN BNG tại đây

 

 

GREEN BNG được sáng lập bởi đội ngũ Kỹ sư xuất thân từ ĐHBK TP.HCM K98 và các KTS ưu tú. Các cổ đông sáng lập đều là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc.

Chúng tôi đều ý thức cần xây dựng GREEN BNG là Doanh nghiệp mang lại chuỗi giá trị sống chất lượng cao cho cộng đồng và xã hội; thông qua các giải pháp đổi mới, sáng tạo đúng với giá trị Bền vững - Cải tiến - Xanh & Bảo vệ môi trường.

GREEN BNG chuyên về giải pháp tổng thể từ tư vấn pháp lý dự án, thiết kế, xây dựng, quản lý để cung cấp các sản phẩm kiến trúc xây dựng bền vững, cải tiến, xanh, thân thiện tự nhiên, tối ưu hóa nguồn lực và chi phí. Chúng tôi mong muốn đem lại hiệu quả cao cho Khách hàng và Đối tác.

GREEN BNG tin rằng tương lai của Việt Nam và thế giới là xanh sạch và bền vững. Sứ mệnh của GREEN BNG đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của xu hướng này. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân có cùng giá trị này, để chung tay nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Lĩnh vực hoạt động

1. TƯ VẤN DỰ ÁN

 • Tư vấn pháp lý dự án đầu tư
 • Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng
 • Đầu tư dự án xây dựng.

2. TƯ VẤN THIẾT KẾ:

 • Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp
 • Tư vấn thiết kế công trình xây dựng, hạ tầng giao thông.
 • Tư vấn và ứng dụng BIM trong thiết kế, quản lý, hoàn công dự án xây dựng

3. THƯƠNG MẠI:

 • Phân phối giải pháp DANPAL: giải pháp hoàn hảo cho chiếu sáng tự nhiên
 • Phân phối sản phẩm vật liệu xây dựng (vật liệu xanh, thân thiện môi trường)
 • Phân phối các giải pháp, ứng dụng đổi mới sáng tạo

4. THIẾT KẾ & THI CÔNG CÁC CHUỖI

 • Thiết kế và Thi công các chuỗi Giáo dục
 • Thiết kế và Thi công các chuỗi F&B.

5. HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP SME:

 • Huấn luyện - Đào tạo Doanh nghiệp SME
 • Tư vấn Phát triển Nguồn Nhân lực Xây dựng
 • Tư vấn Xây dựng Hệ thống, Chiến lược Phát triển Doanh nghiệp SME

Tải tài liệu về GREEN BNG tại đây