GREEN BNG trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam trong áp dụng công nghệ mới thân thiện với tự nhiên trong lĩnh vực xây dựng, tạo chuỗi giá trị sống chất lượng cao cho cộng đồng và xã hội.

 

GREEN BNG giúp con người có một cuộc sống Tiện nghi – An toàn – Hạnh phúc bằng cách cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn và xây dựng ứng dụng Công nghệ mới, Sáng tạo, Thân thiện môi trường. Xây dựng những chuỗi giá trị sống chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng để tiếp nối lan tỏa trong cộng đồng.

CON NGƯỜI TRUNG TÂM

GREEN BNG luôn lấy con người làm trung tâm cho mọi hành động và mục tiêu. Chúng tôi đưa ra tôn chỉ phát triển con người toàn diện và nâng tầm các cá nhân, phát triển tổ chức vững mạnh, đem đến một xã hội tốt đẹp hơn.

Con người làm việc ở GREEN BNG trung thực, nói gì làm nấy, nhận trách nhiệm, yêu thương và hỗ trợ đồng đội, máu lửa trong công việc.

Với sức trẻ, tinh thần trẻ và năng lượng ở mọi độ tuổi hội tụ, các thành viên của GREEN BNG nêu cao tinh thần mạnh mẽ trong công việc, trong tư duy, trong tìm kiếm các giá trị công nghệ mới, chất xám cao.

Từ đó chúng tôi ứng dụng và đem lại kết quả tốt nhất cho Nhân viên, Khách hàng, Đối tác, Cổ đông và Xã hội.

TIÊN PHONG SÁNG TẠO

GREEN BNG nêu cao tinh thần Sáng tạo, chỉ có Sáng tạo mới là con đường đem đến sự khác biệt của doanh nghiệp.

GREEN BNG ra đời ở kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong mọi sản phẩm và dịch vụ tới Khách hàng.

GREEN BNG áp dụng tối đa công nghệ số để số hóa dữ liệu và trao đổi thông tin. Chúng tôi dùng công nghệ BIM để áp dụng trong việc tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý về thời gian, khối lượng, tiến độ. Đồng thời áp dụng tối đa công cụ online để tiếp thị và bán hàng.

GREEN BNG áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ mới trong từng sản phẩm của chúng tôi để đem lại hiệu quả và đạt tới sự sáng tạo cao nhất. 

XANH SẠCH TỰ NHIÊN

Mỗi thành viên GREEN BNG đều đề cao tinh thần sáng tạo trong việc tìm giải pháp xây dựng các công trình bền vững, cải tiến, xanh và thân thiện môi trường.

Việc các công trình xây dựng hiện đại ngày nay hình thành ngày càng nhiều, thì vấn đề về môi trường luôn là nỗi trăn trở của chúng tôi.  

GREEN BNG dùng vật liệu xanh sạch để đưa vào áp dụng trong quá trình xây dựng công trình.

GREEN BNG luôn hướng tới xây dựng nên những công trình bền vững, cải tiến và xanh.

Từ đó, góp phần mang lại chuỗi giá trị sống chất lượng, an toàn cho cộng đồng và xã hội. 

BỀN VỮNG LÂU DÀI

GREEN BNG xây dựng giá trị bền vững và định hướng phát triển lâu dài: về con người, về tư duy, về ngành nghề, về tầm nhìn, về chất lượng của sản phẩm dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

GREEN BNG xây dựng và hoàn thiện giá trị này để đảm bảo mọi suy nghĩ, hành vi, cảm xúc, chiến lược đều được định hình một cách đúng đắn, đầy đủ và hợp lý nhất.

GREEN BNG xây dựng nền tảng và định hướng tương lai cho mọi công việc cũng như mọi dự án, từ đó đảm bảo tính bền vững lâu dài của sản phẩm, dịch vụ tạo ra.

Từ giá trị này, GREEN BNG muốn đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

HỘI TỤ NIỀM TIN

GREEN BNG là nơi để các niềm tin được gieo hạt và nảy mầm. Chúng tôi nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của những ước mơ.

Gốc rễ thành công của mọi ước mơ chính là niềm tin, khi niềm tin đủ mạnh thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Do đó, GREEN BNG luôn vun đắp cho niềm tin vào những ước mơ.

Niềm tin của Khách hàng đặt đúng vào GREEN BNG khi chúng tôi xem chất lượng sản phẩm và dịch vụ là giá trị sống còn của Doanh nghiệp.

Chỉ có sự hài lòng và cảm giác hạnh phúc của Khách hàng mới làm thỏa mãn đội ngũ GREEN BNG.


CHIA SẺ GIÁ TRỊ

GREEN BNG rất quan tâm đến giá trị chia sẻ. Chúng tôi chia sẻ kiến thức, sự trải nghiệm, tư duy, bài học, tinh thần, vật chất,… cho tất cả những con người đang làm việc ở GREEN BNG, với Khách hàng cũng như với cộng đồng xã hội.

Những giá trị thực sự được chia sẻ luôn còn mãi và tạo ra chuỗi giá trị kết nối mang tính kế thừa, di sản cho mai sau.

Khi mang giá trị cho Khách hàng, GREEN BNG nhận được phản hồi tương ứng và giá trị đó sẽ tiếp tục được gieo mầm vào cộng đồng để những giá trị tốt đẹp luôn được tiếp nối và lan tỏa mãi mãi.

HÀNH VI CỐT LÕI THEN CHỐT

• Chuẩn mực đạo đức cơ bản

• Thể hiện lòng biết ơn

• Đặt niềm tin vào đồng nghiệp

• Luôn thương yêu và hỗ trợ đồng đội

• Quan tâm đến vật chất và tinh thần

• Tiên phong ứng dụng công nghệ mới

• Thái độ, tác phong chuẩn mực

• Tận tâm với khách hàng

• Chia sẻ Giá trị

• Doanh nghiệp học tập

  GREEN BNG trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam trong áp dụng công nghệ mới thân thiện với tự nhiên trong lĩnh vực xây dựng, tạo chuỗi giá trị sống chất lượng cao cho cộng đồng và xã hội.
     
  GREEN BNG giúp con người có một cuộc sống Tiện nghi – An toàn – Hạnh phúc bằng cách cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn và xây dựng ứng dụng Công nghệ mới, Sáng tạo, Thân thiện môi trường. Xây dựng những chuỗi giá trị sống chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng để tiếp nối lan tỏa trong cộng đồng.

CON NGƯỜI TRUNG TÂM 

GREEN BNG luôn lấy con người làm trung tâm cho mọi hành động và mục tiêu. Chúng tôi đưa ra tôn chỉ phát triển con người toàn diện và nâng tầm các cá nhân, phát triển tổ chức vững mạnh, đem đến một xã hội tốt đẹp hơn.

Con người làm việc ở GREEN BNG trung thực, nói gì làm nấy, nhận trách nhiệm, yêu thương và hỗ trợ đồng đội, máu lửa trong công việc.

Với sức trẻ, tinh thần trẻ và năng lượng ở mọi độ tuổi hội tụ, các thành viên của GREEN BNG nêu cao tinh thần mạnh mẽ trong công việc, trong tư duy, trong tìm kiếm các giá trị công nghệ mới, chất xám cao.

Từ đó chúng tôi ứng dụng và đem lại kết quả tốt nhất cho Nhân viên, Khách hàng, Đối tác, Cổ đông và Xã hội.

 

 

TIÊN PHONG SÁNG TẠO

GREEN BNG nêu cao tinh thần sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới là con đường đem đến sự khác biệt của doanh nghiệp. 

GREEN BNG ra đời ở kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi hiểu và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong mọi sản phẩm và dịch vụ tới Khách hàng. 

GREEN BNG áp dụng tối đa công nghệ số để số hóa dữ liệu và trao đổi thông tin. Chúng tôi dùng công nghệ BIM để áp dụng trong việc tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý về thời gian, khối lượng, tiến độ. Đồng thời áp dụng tối đa công cụ online để tiếp thị và bán hàng

GREEN BNG áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ mới trong từng sản phẩm của chúng tôi để đem lại hiệu quả và đạt tới sự sáng tạo cao nhất. 

XANH SẠCH TỰ NHIÊN

Mỗi thành viên GREEN BNG đều đề cao tinh thần sáng tạo trong việc tìm giải pháp xây dựng các công trình bền vững, cải tiến, xanh và thân thiện môi trường.

Việc các công trình xây dựng hiện đại ngày nay hình thành ngày càng nhiều, thì vấn đề về môi trường luôn là nỗi trăn trở của GREEN BNG

GREEN BNG dùng vật liệu xanh sạch để đưa vào áp dụng trong quá trình xây dựng công trình

GREEN BNG luôn hướng tới xây dựng nên những công trình bền vững, cải tiến và xanh. Từ đó, góp phần mang lại chuỗi giá trị sống chất lượng, an toàn cho cộng đồng và xã hội.

 

 

BỀN VỮNG LÂU DÀI

GREEN BNG xây dựng giá trị bền vững và định hướng phát triển lâu dài: về con người, về tư duy, về ngành nghề, về tầm nhìn, về chất lượng của sản phẩm dịch vụ do chúng tôi cung cấp

GREEN BNG xây dựng và hoàn thiện giá trị này để đảm bảo mọi suy nghĩ, hành vi, cảm xúc, chiến lược đều được định hình một cách đúng đắn, đầy đủ và hợp lý nhất.

GREEN BNG xây dựng nền tảng và định hướng tương lai cho mọi công việc cũng như mọi dự án, từ đó đảm bảo tính bền vững lâu dài của sản phẩm, dịch vụ tạo ra.

Từ giá trị này, GREEN BNG muốn đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

 

HỘI TỤ NIỀM TIN

GREEN BNG là nơi để các niềm tin được gieo hạt và nảy mầm. Chúng tôi nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của những ước mơ.

Gốc rễ thành công của mọi ước mơ chính là niềm tin, khi niềm tin đủ mạnh thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Do đó GREEN BNG luôn vun đắp cho niềm tin vào những ước mơ.

Niềm tin của Khách hàng đặt đúng vào GREEN BNG khi chúng tôi xem chất lượng sản phẩm và dịch vụ là giá trị sống còn của Doanh nghiệp.

Chỉ có sự hài lòng và cảm giác hạnh phúc của Khách hàng mới làm thỏa mãn đội ngũ GREEN BNG.

 

 

CHIA SẺ GIÁ TRỊ

GREEN BNG là doanh nghiệp lấy giá trị chia sẻ là một trong những giá trị cốt lõi. Chúng tôi chia sẻ kiến thức, sự trải nghiệm, tư duy, bài học, tinh thần, vật chất,… cho tất cả những con người đang làm việc ở GREEN BNG, với Khách hàng cũng như với cộng đồng xã hội.

Những giá trị thực sự được chia sẻ luôn còn mãi và tạo ra chuỗi giá trị kết nối mang tính kế thừa, di sản cho mai sau.

Khi mang giá trị cho Khách hàng, GREEN BNG nhận được phản hồi tương ứng và giá trị đó sẽ tiếp tục được gieo mầm vào cộng đồng.

Để những giá trị tốt đẹp luôn được tiếp nối và lan tỏa mãi mãi.

HÀNH VI CỐT LÕI THEN CHỐT

• Chuẩn mực đạo đức cơ bản

• Thể hiện lòng biết ơn

• Đặt niềm tin vào đồng nghiệp

• Luôn thương yêu và hỗ trợ đồng đội

• Quan tâm đến vật chất và tinh thần

• Tiên phong ứng dụng công nghệ mới

• Thái độ, tác phong chuẩn mực

• Tận tâm với khách hàng

• Chia sẻ Giá trị

• Doanh nghiệp học tập