• Chủ Đầu Tư: CENTRAL RETAIL
  • Đơn vị đấu thầu D&B: CBM
  • Năm thực hiện: 2020
  • Loại dự án: Trung tâm Thương Mại
  • Vị trí: Đường Phan Châu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
  • Vai trò của GREEN BNG: Chúng tôi thực hiện thiết kế ý tưởng và thực hiện hồ sơ kỹ thuật chào thầu (Thầu phụ thiết kế)
Mini Market_Concept-1_-24-09-2021-10-43-59.jpg
Mini Market_Concept-2_-24-09-2021-10-44-04.jpg
Mini Market_Concept-3_-24-09-2021-10-44-13.jpg
Mini Market_Concept-4_-24-09-2021-10-44-23.jpg
Mini Market_Concept-5_-24-09-2021-10-44-34.jpg
Mini Market_Concept-6_-24-09-2021-10-44-38.jpg
Mini Market_Concept-7_-24-09-2021-10-44-42.jpg