• Chủ Đầu Tư: CENTRAL RETAIL
  • Tổng Thầu: CBM – Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng
  • Năm thực hiện: 2020
  • Loại dự án: Trung tâm Thương Mại
  • Vị trí: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Việt Nam
  • Thiết kế ý tưởng: Công ty TNHH Kiến trúc Quy hoạch Công trình RSP (Vietnam)
  • Vai trò của GREEN BNG: Chúng tôi thực hiện thiết kế kiến trúc và kết cấu từ thiết kế cơ sở tới thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN BNG